Chuunin
Data Temat
2007-11-10 08:41 Doku Kiri
2007-11-10 08:41 Chidori
2007-11-10 08:40 Doro Gaeshi [Doton]
2007-11-10 08:39 Dappi no Hada
2007-11-10 08:38 Suiton, Mizuranppa no Jutsu
2007-11-10 08:37 Raizou Ikazushi wo Utte [Raiton]
2007-11-10 08:37 Raikyuu [Raiton]
2007-11-10 08:37 Ikazappu
2007-11-10 08:36 Nehan Shouja no Jutsu
2007-11-10 08:25 Mugen Sajin Daitoppa [Fuuton]